logo

IHMINEN TAVATTAVISSA ry

PL 15 11101 RIIHIMÄKI Puh 019-733803 045-1314180

"Emme etsi ihmistä, joka ratkaisisi pulmamme meidän puolestamme, vaan sellaista, joka yrittää ymmärtää meitä; emme etsi ihmistä, jonka tahtoon meidän olisi mukauduttava, vaan sellaista, joka auttaa meitä löytämään omamme; emme etsi ihmistä, joka sanelee meille mitä meidän pitää tehdä, vaan joka kuuntelee meitä ja antaa meille arvoa; emme etsi ihmistä, joka pyrkii löytämään kaikelle loogisen selityksen, vaan joka ymmärtää henkilökohtaisia, subjektiivisia motiivejamme, tunteitamme, jopa heikkouksiamme ja puutteitamme. Etsimme ihmistä, joka antaa meille itseluottamusta uskomalla meihin, joka ottaa sisäiset kamppailumme sydämelleen ilman ennakkoluuloja ja joka ei menetä uskoaan, jos valitsemme toisen tien kuin hän olisi valinnut." (Paul Tournier: "Ihmisen paikka" sivu 232).

Perustimme joulukuussa 2002 yhdistyksen "IHMINEN TAVATTAVISSA ry". Tässä ajassa ihminen voi todella huonosti ja kaipaa ennen kaikkea saada olla oma itsensä kaikkine niine ominaisuuksineen, mitkä kuuluvat hänen persoonaansa. Tämä ei kuitenkaan ole helppoa sen johdosta, että ihmisenä olemisen käsite on kadonnut kaiken suorittamisen paineen alle. Ihmisenä oleminen on ehdollistettu lukemattomien vaatimuksien taakse, joiden täyttäminen on kenelle tahansa mahdotonta. Sen tähden olemme perustaneet yhdistyksen, jonka tarkoituksena on palauttaa mieliimme jotakin siitä, mitä oikeuksia meillä jokaisella on huolimatta siitä, mitä meille tahdotaan kertoa. Uskomme, että jokainen ihminen on koskematon niin ihmisten kuin Jumalankin edessä.

On mahdollista tavata tarvittaessa lääkäri, pappi, psykologi, psykiatri, sairaanhoitaja jne. Kuitenkin kohtaamme hyvin harvoin ihmisen sillä tasolla missä olemme. Moni ei ymmärrä meitä, ei pysty asettumaan eteemme sen mukaisesti, mitä Paul Tournier lainauksessamme esittää. Siksi etsimme ihmisiä, jotka ovat tavattavissa. Vertaisryhmien ja ammattiauttajien välillä on valtava kuilu, koska maallikkoauttajiin ikävä kyllä suhtaudutaan melkoisella varauksella. Tämän ei kuitenkaan pitäisi meitä masentaa, vaan sitäkin suuremmalla innolla meidän tulisi löytää keinoja ahdistettujen ihmisten auttamiseksi. Kärsivä ei niinkään tarvitse lääkäreitä ja pillereitä, vaan suurin osa vaikeuksista voitaisiin voittaa tavallisen ihmisen osoittamalla ystävyydellä ja mukana elämisellä. Jos jokainen auttaisi edes yhtä ihmistä, näyttäisi tämä maailma aivan erilaiselta.

Toivomuksemme on, että kaikkialle maahamme voitaisiin nyt perustaa tällaisia vaikka yhdenkin ihmisen toimistoja, mistä loistaisi toivon valoa vaikeuksiensa kanssa kamppaileville: "IHMINEN TAVATTAVISSA!" Varojen puutekaan ei ole este tälle toiminnalle, sillä hymy ei maksa mitään, ja kauniit, rehellisesti tarkoitetut sanat tuottavat iloa niiden lausujallekin.

"Useimmat luonamme käyvät ihmiset eivät ensisijaisesti kaipaa neuvoja. He ovat kuulleet jo satoja kertoja kaiken, mitä heidän ongelmastaan voidaan sanoa. He ovat ehkä itse löytäneet siihen ratkaisun, mutta eivät ole uskaltaneet toteuttaa sitä. He etsivät tukea omaa heikkouttaan vastaan. Heillä on tarve puhua, ei kuulla toisten mielipiteitä. He tarvitsevat paikkaa, jossa voisivat olla täysin rehellisiä ja tuntea itsensä vapaiksi. Sehän on tässä maailmassa kovin harvinaista! (Paul Tournier: "Ihmisen paikka." Tämä kirja on julkaistu 1966!)"

Haluamme tähän yhteyteen lainata Martti Paloheimon kirjasta "Mielenterveys ja ihmissuhteet" ihmisen perusoikeudet.

Oikeus olla olemassa.

Oikeus olla oma itsemme yksilöllisine erikoispiirteinemme.

Oikeus itsemme ilmaisemiseen ja kuulluksi tulemiseen.

Oikeus oppimiseen, kehittymiseen ja itsenäistymiseen toisten estämättä.

Oikeus toisen antamaan tukeen, apuun, suojeluun ja lohdutukseen tarvittaessa, oikeus siveelliseen ohjaukseen, mutta myös anteeksisaamiseen.

Näiden perusteella olennaisinta on:

Oikeus turvalliseen ja läheiseen yhdessä olemiseen muiden ihmisten kanssa, siis oikeus ja mahdollisuus ihmissuhteessa oloon.

Oikeus olla oma itsensä:

Tämä tuo mukanaan sen vakaumuksen, että saamme ihmissuhteissamme olla sellaisia kuin olemme ja että ne yksilölliset ominaisuutemme, joille emme itse voi mitään, eivät tee ihmissuhteissa oloamme uhatuksi. Tämä koskee sekä kehollisia että sielullisia erikoispiirteitämme, myös heikkouksiamme ja puutteitamme…

Kauhistuksen kanahäkki-

eli mitä luonnehäiriöisen uhri joutuu kokemaan

Kirjoittaja Markku Vuori

Tämä kirja kertoo näkymättömästä sodasta ja terrorista, joka on vallinnut meidänkin maassamme koko kirjoittajan elämän ajan. Tuo väkivalta on kuitenkin vasta viime aikoina saanut sellaiset mittasuhteet, että se pakostakin alkaa tulla näkyviin. Kuinka tällainen asia voi pysyä piilossa niin kauan? Varmaankin lähinnä tietämättömyyden johdosta, sen takia, että sille ovat antaneet suojeluksensa niin näkökyvyttömät henkilöt kuin erilaiset yhteisötkin. Kysymys ei ole siitä, etteivätkö hätähuudot olisi tulleet kuuluviin, vaan siitä, että olemme tekemisissä niin uskomattomien ja käsityskyvyn ylittävien asioiden kanssa, että nyt otettuaan ne esiin kirjoittaja ehkä on tavallaan päässyt eroon yhdestä pelostaan, niin kuin eräs esitelmöitsijäkin totesi luennossaan: "Kun on saanut hullun kirjat, on siinä se hyvä puoli ettei enää tarvitse pelätä järjen menevän!"

Ehkä tämä kirja antaa valaisua joillekin ulkopuoliselle käsittämättömille itsemurhatapauksille tai selitystä vaille jääville huostaanotoille niin mielisairaaloihin kuin hoitokoteihin. Miten on lisäksi sen suhteen, mitä on tapahtunut ja tapahtuu eriasteisissa oikeusjärjestelmissä ja selvittelytilanteissa, kun kerran esiin tuomiemme asioiden valossa luonnehäiriöinen ihminen siinä määrin uskoo esittämiinsä seikkoihin, ettei hänen ruumiinsa reagoi valheenpaljastuskoneessakaan, koska hän itse on täysin vakuuttunut esittämästään "tosiasiasta"?

Me olemme nyt siis tekemisissä asian kanssa, joka johtaa meidät puhumaan uhreista ja heidän kärsimyksistään. Nämä seikat ovat olleet kätkössä, sillä niistä on pelätty puhua niihin sisältyvän häpeän tähden.

Tässä kirjassa puhumme lähinnä ns. narsistisesta luonnehäiriöstä /persoonallisuushäiriöstä, joka pahimmissa tapauksissa muistuttaa seuraamuksiltaan paljon sitä, mitä insesti aikaansaa niin uhrissa kuin ympäristössään. Kun ihmistä kohdellaan ihmisarvoa loukkaavalla, alistavalla ja särkevällä tavalla, oma persoona ikään kuin poistuu ruumiista. Tätä moni uhri on kuvannut autismin kaltaiseksi tilaksi. Kirjoittaja ei pidä sitä minään harvojen ihmisten kärsimyksenä, vaan sitä luo näkymättömällä tavalla yhtä hyvin väärä uskonnollisuus kuin narsistinen yhteiskuntakin. On siis kehitetty aivan uudenlainen "autismi".

Olemme erittäin kiinnostuneita saamaan erilaista informaatiota luonnehäiriöstä. Ole siis hyvä ja lähetä aineisto postilokeroomme joko painettuna tai disketillä. Emme avaa sähköpostin mukana tulevia liitetiedostoja, jotka on lähettänyt meille tuntematon ihminen.

Meillä on todella huutava pula sydämen rakkautta ja asiantuntemusta omaavista ihmisistä, joille luonnehäiriöisyyden uhrit voisivat soittaa. Tarkoituksenamme on muodostaa vähitellen koko maan kattava tukirengas. Ei tarvita niinkään koulutusta, vaan kokemusta tällä alalla. Tavoitteena on ensi alkuun saada niin monta mies– ja naispuolista auttajaa, että jokainen hädässä oleva voisi soittaa paikallispuheluna.

Voit tukea työtämme tulemalla kannatusjäseneksi 10 Euroa/henkilö.

Myöskin voit tukea työtämme maksamalla paikkakuntasi lehteen seuraavan ilmoituksen:

Haluatko tietoa narsistisesta persoonallisuushäiriöstä/
psykopatiasta?
Tilaa ilmainen esite ja luentokasetti.
IHMINEN TAVATTAVISSA ry
PL 15 11101 Riihimäki

www.ihminentavattavissa.net

Kun lähetät meille yhden kappaleen lehteä jossa ilmoitus on, saat kiitokseksi kolme tässä esitteessä mainittua kirjaa valintasi mukaan. Voimassa 2005 loppuun.