Tarja Tallqvist saa täyden kannatuksemme työssään vanhusten hoidon parantamiseksi. Käy hänen sivuillaan tutustumassa asiaan ja kirjoita nimesi keräyslistaan!www.tarjatallqvist.com


Vetoomus sairaanhoidonhenkilökunnan ja omaishoitajien palkkojen korottamiseksi, sekä virkojen lisäämiseksi.

Suomessa on jo pelottava ongelma. Nuoret eivät ole kiinnostuneita huonosti palkatusta hoitajan ammatista ja koulutetut valmiit hoitajat ovat halukkaita lähtemään ulkomaille paremmin palkattuihin hoitotöihin. Ainoa lääke tähän on nostaa hoitajien palkat, sekä lisätä virkoja. Kun hoitaja saa koulutustaan ja työn vastuuta vastaavaa palkkaa, hän voi hyvin, tällöin myös vanhukset, sairaat ja hoidettavat saavat hyvän hoidon.


Me allekirjoittaneet vaadimme, että hallitus ryhtyy toimiin lähi- ja sairaanhoitajien palkkojen korottamiseksi, sekä virkojen lisäämiseksi.